ลุยก่อน 115 จุด เจอปรับสูงสุดครึ่งหมื่น พร้อมเปิด 5 ช่องทางให้ปชช.ช่วยแจ้ง เน้นเช้า-เย็น-ช่วงเร่งด่วน

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เปิดโครงการ “จุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า” เพื่อป้องปรามห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด โดยให้สำนักงานเขตบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า กทม.ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นจอดหรือขับขี่บนทางเท้าเป็นอันดับต้นๆ เพราะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเป็นอันมาก แม้กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ทางเท้าของประชาชน แต่ปัญหาผู้ฝ่าฝืนกลับได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ใช้ทางเท้าเป็นจำนวนมาก กทม.ได้พยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การกวดขันเจ้าหน้าที่ การออกกฎหมายในเรื่องการแบ่งรางวัลนำจับเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างสิ่งป้องกัน การสร้างเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้างให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับกรุงเทพมหานคร

อีกนโยบาย คือ โครงการตั้งจุดกวดขัน จับ–ปรับ รถจอดหรือขับขี่  บนทางเท้า เพื่อให้สำนักงานเขตบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด กำหนดให้ดำเนินการทุกถนนที่มีการฝ่าฝืนหรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นกำหนด115 จุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำผิด รวมทั้งตั้งโต๊ะ จับ–ปรับ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด ซึ่งกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าผู้ที่จะฝ่าฝืนจะเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำผิดอีก และจะขยายผลต่อไปยังจุดอื่นๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โดยจะเน้นกวดขันในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า–เย็น หรือช่วงเวลาที่มักจะมีการฝ่าฝืนเป็นประจำ หากตรวจพบให้มีการบังคับการตามกฎหมายและตั้งโต๊ะ จับ–ปรับ โดยมีอัตราค่าปรับสูงสุด 5,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติให้สำนักงานเขตนำใบเสร็จออกไปเปรียบเทียบปรับนอกสำนักงานเขตได้ในฐานความผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าได้ และจะมีการประเมินตลอดเวลา โดยให้สำนักงานเขตรายงานผลทุกวันผ่านแอพพลิเคชั่น Line ก่อนเวลา 16.00 น.

หากประชาชนหรือผู้ใช้ทางเท้าพบการกระทำฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าขอให้แจ้งกรุงเทพมหานครได้ตามช่องทาง ดังนี้ 1. ทางไลน์@ebn6703w 2. Email : citlaw_bma@hotmail.com 3. Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 4. สายด่วนสำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 6644 5. ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงสำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 และ 6. ที่ฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต