หลายคนอาจมองว่า การท่องเที่ยว เป็นการใช้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ แต่สำหรับเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือ เด็กด้อยโอกาสตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ อีกมากมาย ที่ไม่มีโอกาสดีๆมากนัก ในการได้เดินทางออกไปเรียนรู้โลกกว้าง เสมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับชีวิตนอกห้องเรียน....

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่สานต่อปณิธานตอบแทนความดีสู่สังคม ด้วยแนวคิด 'โรบินสัน ตอบแทนสังคม ด้วยพลังความดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน’ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เยาวชน มีความผูกพัน รู้รักการเรียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

และอีกหนึ่งกิจกรรมตอบแทนสังคม ที่ “โรบินสัน” จัดขึ้น คือ กิจกรรม “โรบินสันทำดี...พาน้องดูหนังรับเปิดเทอม” ครั้งที่ 1/2561 โดยร่วมกับ “มูลนิธิเมเจอร์ แคร์” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์นอกโรงเรียน ด้วยการเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตคนเมือง ได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการ ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของน้องๆ ให้ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยข้อคิดดีๆ จากการชมภาพยนตร์ และการเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ตั้งใจเรียน และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจาก บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย อุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ, ศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร, ชลธี กุมารจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ เพลินตา อาชญาทา ผู้จัดการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร