สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa:ดีป้า) เปิดงาน “Digital Big Bang Regional 2018” ประเดิมที่แรกอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการนานาชาติและการจัดสัมมนาภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” เพื่อสร้างความตื่นตัวและขยายโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนในภูมิภาค ณ เซ็นทรัลขอนแก่น และจะเดินสายไปยังอีก 3 ภูมิภาคทั่วไทย โดยมุ่งหวังให้จังหวัดต่าง ๆ ได้เกิดการผนึกกำลังทั้งจากภาครัฐและเอกชนในความร่วมมือร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า “งาน“Digital Thailand Big Bang Regional 2018” เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกภาคส่วนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้โลกดิจิทัลในมุมมองที่หลากหลายและใกล้ตัว สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมชั้นนำที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ AI , AR , VR และ MR รวมทั้งการแสดงแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนเช่น

ระบบปฏิบัติการข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาได้ทันท่วงทีและรักษาได้ตรงจุด ,นวัตกรรมด้านการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น เตียงอัจฉริยะ หรือบ้านที่เป็น Smart Living มีเซ็นเซอร์และระบบกล้องวงจรปิดเพื่อแจ้งเตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวแบบล้ำสมัยในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมี Smart Phone เครื่องเดียวเที่ยวได้สะดวกสบาย สามารถแสดงแผนที่ (Smart Map) และภาพจำลอง (Virtual Guide) พร้อมไกด์ส่วนตัวให้รายละเอียดและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้ถึง 3 ภาษา ทั้ง ไทย-จีน-อังกฤษ นอกจากนี้ยังมีดิจิทัลรักสิ่งแวดล้อม เช่นแพลตฟอร์มในการใช้บูรณาการข้อมูลด้านการประชุมและงานเอกสาร เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดปริมาณขยะ รวมไปถึง Digital Content ใหม่ๆที่จะมาช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ดิจิทัลในวันนี้จึงมาช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขให้กับคนไทย

“Digital Big Bang Regional 2018” จะจัดขึ้นในอีก 3 จังหวัดใน 3 ภูมิภาค คือ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม , ระยอง วันที่ 17-19 สิงหาคม และ สงขลา วันที่ 24-26 สิงหาคม ศกนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และ facebook: Digital Thailand Big Bang