บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประยูร แน่งน้อย (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยโรคมะเร็ง จำนวนเงิน 750,000 บาท ให้แก่ นายทัศน์สรัญ ไชยประเสริฐ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นสามีของนางสาวพิมพัชญมณ ไชยประเสริฐ ผู้เอาประกันภัยซึ่งทำประกันภัยโรคมะเร็งและตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยมีนายมาโนช วิโรจน์พันธ์ (ซ้ายสุด) นายหน้าประกันวินาศภัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพประกันชีวิต สาขาลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้