วษท.เชียงรายเร่งพลิกฟื้นนาข้าว หลังปฏิบัติการกู้ภัยหมูป่าถ้ำหลวง

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงปฏิบัติการกู้ภัยทีมหมูป่าติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดเวลาการปฏิบัติการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งทีมจิตอาสาของอาชีวะเชียงราย ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบหมายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เชียงราย เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง โดยประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ซึ่งพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 1,400 ไร่ จำนวน 7 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 126 ราย

ทั้งนี้ วษท.เชียงราย ได้ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านสันปูเลย หมู่ 5 ต.บ้านด้าย โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี กข.6 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 100 ไร่

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการนำเทคโนโลยีในการปลูกข้าวเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั่วภาคเหนือ รวมถึงอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกับเครือข่ายและบริษัทเอกชนร่วมช่วยเหลือ ได้แก่ เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวนาหว่าน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องดำนา จำนวน 5 เครื่อง เครื่องเกี่ยวข้าว จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ รถไถนาเดินตาม เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา ให้แก่เกษตรกรทุกราย สนับสนุนจุลินทรีย์ อีเอ็ม จำนวน 150 ลิตร กากน้ำตาล 150 ลิตร ในการกำจัดน้ำเน่าเสียในนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สอศ.ได้นำทีมครูและนักเรียน เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นภารกิจที่จะต้องทำเพื่อสังคม เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น