กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้มีการประชุมความร่วมมือการสื่อสารการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3