นายสุทิน บัวตูม ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบ 3 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ภายในงาน หลังจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตดำเนินพิธีทางสงฆ์ในช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อย จะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2560 จำนวน 28 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งประกาศมอบโล่เกียรติยศให้แก่หมู่บ้านช่อสะอาดที่ได้รับการประเมินผลให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่น จำนวน 5 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดต่อไป