จากกรณีเรือฟินิกส์ไดวิ่งได้ล่มกลางทะเล จ.ภูเก็ต เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจำนวน 45 คน โดยความคืบหน้าล่าสุดได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้ว 43 คน สูญหายไป 2 คน โดยได้ทำการฌาปนกิจศพแล้วจำนวน 12 ศพ นำกลับไปประกอบพิธี ณ ประเทศจีน 2 ศพ

ความคืบหน้าล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยจากกรณีเรือล่มว่า ตลอดทั้งวันที่ 11 ก.ค.2561 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมแนวทางการเยียวยา ผู้เสียชีวิตร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด กงสุลจีน บริษัทกรุงเทพประกันภัยฯ. บริษัทไทยศรีประกันภัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปเบื้องต้นแล้ว ซึ่งบริษัทประกันทั้งสองตกลงจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามหนังสือรับรองความเป็นญาติของกงสุลจีน ที่เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของผู้เสียชีวิต ซึ่งขณะนี้ทั้งสองบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว และจะนัดจะมีการนัดจ่ายค่าสินไหมในวันที่ 12 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ดังนี้คือ 1.บริษัทกรุงเทพประกันภัยฯ ทำการจ่ายจำนวน 6 รายๆ 1 ล้านบาท 2.บริษัทไทยศรีประกันภัยฯ จ่ายจำนวน 5 รายๆละ 1 แสนบาท

สำหรับผู้ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรจะต้องกลับไปดำเนินการตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับรองความเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตก่อน แล้วจึงสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้บริษัทดำเนินการจ่ายต่อไป