วันที่ 11 ก.ค.61 พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา แห่งกัมพูชาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ PNN และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ นำนางสาวรานี แคมเปญ หรือเบลล่า เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพร ที่พระตำหนักคันธะบุปผา พระบรมมหาราชวัง