23-27 ก.ค.นี้ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระราชินีในร.9 และพระเจ้าอยู่หัว ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เผยว่า กทม.ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 61ระหว่างวันที่ 23-27ก.ค.61ณ วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมประกอบด้วย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยกทม.เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 13 “กัณฑ์นครกัณฑ์” ในวันที่ 26ก.ค.61เวลา14.00–15.00น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุฯ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67รูป เนื่อในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 27 ก.ค.61 (วันอาสาฬหบูชา) เวลา07.00น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุฯ

ทั้งนี้ กทม.ได้เชิญชวนหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่เขต และประชาชนทั่วไป รณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดในพื้นที่เขตทั้ง 50 เขต