วันพุธที่ 11 ก.ค.2561 เวลา 07.30 น. นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นางเรณู ซื่อสัตย์ นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมคณะผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ตรวจคุณภาพอาหารของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพ ตามหลักโภชนาการ และมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีผลการสอบ O - NET และ NT ได้สูงสุดและเกินค่าเฉลี่ยของผลการสอบระดับประเทศ เพื่อให้เป็นแบบอย่างของเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่