รับ 1,066 ราย ระหว่าง 23-26 ก.ค.นี้ ที่รพ.สิรินธร รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงฯ รพ.ตากสิน ชี้โรคนี้พบบ่อยในอันดับต้นๆ ของคนไทย ทั้งพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพศชาย ระบุตรวจพบเร็วรักษาหายได้ 90%

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม-พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ ป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยกทม.จะตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 1,066 ราย ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.61 เวลาราชการ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า จากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากรกว่า 320 ล้านคนทั่วโลก ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ซึ่งโรคมะเร็งตับพบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในไทย ปัจจุบัน คาดการณ์มีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังประมาณ 3-5 ล้านคน เฉพาะกทม. ประมาณ 7-8 แสนคน โดยพบความชุกของไวรัสตับอักเสบบีในคนไทยประมาณ 4.6-8% และพบความชุกของไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 0.9-2.2%

ทั้งนี้ โรคตับอักเสบเป็นปัญหาที่สำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่การเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ซึ่งปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของไทย จากข้อมูลสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2559) พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งโรคมะเร็งตับยังพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพศชาย ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบจะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับได้ ซึ่งหากตรวจพบ จะรักษาโดยให้ยา 90% จะสามารถหายได้

กทม.เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลสิรินธร วันที่ 23 ก.ค.61 ตรวจได้ 300 คน , โรงพยาบาลกลาง วันที่ 24 ก.ค.61 , โรงพยาบาลตากสิน วันที่ 25 ก.ค.61 และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 26 ก.ค.61 ทั้ง 3 โรงพยาบาลรับการตรวจได้มากถึง 500 คน