วันที่ 11 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่กทม.ปรับภูมิทัศน์ ประดับต้นกล้วยไม้ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.61