ปัจจุบัน สถานการณ์สินค้าอินทรีย์โลกมีมูลค่ารวม 89,700 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ คิดเป็น 3.18 ล้านล้านบาท ขณะที่สินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยมียอดการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 20 และมีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึง 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 800 ล้านบาท และ ตลาดต่างประเทศ 1,900 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก

ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เมืองไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าอินทรีย์ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก ซึ่งการจะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของโลกได้นั้น ภาครัฐบาลพร้อมที่จะช่วยผลักดัน โดยการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก เป็นการเชื่อม Local Economy สู่ Global Economy

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ.2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” มีเป้าหมายสำคัญคือ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบประชารัฐให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคกินดี อยู่ดี รวมทั้งเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิต

โดยในปีนี้เพื่อให้สามารถสนับสนุนพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลกตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว กรมการค้าภายใน และบริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด จึงตัดสินใจร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดงาน BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ครบวงจร และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งสร้างความร่วมมือในการจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาศักยภาพ การผลิต และขยายตลาดและส่งออกของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เกิดการยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย คาดมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน และมูลค่าการจำหน่าย และการเจรจาทางธุรกิจภายในงานจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Southeast Asia: Home of Organic บนพื้นที่ 9,500 ตารางเมตร ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถึง 2 เท่า โดยได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมงาน 400 กว่าบูธ ทั้งนี้งาน BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.61 ที่ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันเจรจาธุรกิจ วันที่ 12-13 ก.ค.61 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.30 น.และสำหรับผู้เข้าชมทั่วไป วันที่ 12-13 ก.ค.61 ระหว่างเวลา 12.30 – 20.00 น. และวันที่ 14-15 ก.ค.61 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น.

มาร์คุส รีทซ์ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายงานสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท นูเรมเบิร์ก เมสเซ่ จำกัด กล่าวว่า ไบโอฟาค เป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ใหญ่สุดของโลก ได้ขยายแพลตฟอร์มจากเยอรมนีไปสู่ประเทศต่างๆในหลายภูมิภาค และได้เพิ่มเมืองไทยเข้าไปเป็นประเทศที่ 7 ต่อจากเยอรมนี,สหรัฐฯ,บราซิล,จีน, อินเดีย และญี่ปุ่น เพราะเล็งเห็นศักยภาพในเรื่องสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นทุกปี และโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอินทรีย์แห่งอาเซียนได้

สำหรับในปีนี้ ไบโอฟาค ได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่จากกลุ่มธุรกิจออร์แกนิคในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำเทรนด์ออร์แกนิคไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวต่อเทรนด์ และเทคโนโลยีใหม่ของวงการออร์แกนิคที่สำคัญ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน