สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วม ทดสอบ “สกุลฎ์ซี นวัตกรรมเรืออลูมิเนียมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว” โดย บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด นวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว หรือสปีดโบ๊ททั่วไป โดยสามารถรับแรงกระแทกได้สูง มีความยืดหยุ่นในกรณีที่เรือเกิดการชนหรือกระแทกจากคลื่น และมีความปลอดภัยในกรณีที่เรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยที่เรือไม่จมลงใต้น้ำ

วิเชียร สุขสร้อย

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านเอกลักษณ์ ความแตกต่าง ความสะดวกสบาย และที่ขาดไม่ได้คือ “ความปลอดภัย” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา NIA ได้มุ่งสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในภาคการท่องเที่ยวทั้งด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้า – บริการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดรูปแบบธุรกิจด้วยการผสมผสานนวัตกรรม ตลอดจนยังได้มุ่งเน้นการบูรณาการให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเติบโตได้พร้อมกัน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลทฟอร์มที่จำเป็นในเรื่องการสร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการ และความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิต และเกิดความยั่งยืนในกิจกรรมการท่องเที่ยว

นายวิเชียร กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (HVA Smart Tourism) ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาและใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า ล่าสุด “สกุลฎ์ซี” (SAKUN C) นวัตกรรมเรืออลูมิเนียมแบบโครงสร้างชิ้นเดียว เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รัรบการสนับสนุนจาก NIA ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ในวงเงิน 2.79 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเรืออลูมิเนียมลำนี้เน้นความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่ใช้ “นวัตกรรมโครงสร้างอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำ” และการใช้
“นวัตกรรมฉีดโฟมพิเศษความหนาแน่นสูง บรรจุไว้ใต้ท้องเรือ” ทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้หากเกิดเหตุเรือรั่ว นับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่จมน้ำ

ด้าน นายนำชัย สกุลโชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย เปิดเผยว่า เรืออลูมิเนียม “สกุลฎ์ซี” เน้นความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว มีจุดเด่นที่ใช้ นวัตกรรมโครงสร้างอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำ ช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว หรือสปีดโบ๊ททั่วไป ที่มักผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสที่ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้สูง โดยใช้เทคโนโลยีฉีดอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำแบบยาวเป็น Profile T-Beam ในส่วนของกระดูกงูเรือ และ Profile U-Beam ในส่วนของตัวเรือ ใช้อลูมิเนียมเกรดคุณภาพที่ดีที่สุดในท้องตลาดที่มีอายุการใช้งาน 30 ปี ขึ้นไป ทำให้สามารถลดการเชื่อมต่อชิ้นส่วนของโครงสร้างเรือ ช่วยให้เรือมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถรับแรงได้มากขึ้นและมีความยืดหยุ่นสูงในกรณีที่เรือเกิดการชนหรือกระแทกจากคลื่น โดยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 74 -114 คน

นอกจากนี้ยังมีการใช้ นวัตกรรมฉีดโฟมพิเศษความหนาแน่นสูง บรรจุไว้ใต้ท้องเรือ ทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้หากเกิดเหตุเรือรั่ว และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 3 เท่าของตัวเรือ ในกรณีที่เรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ผู้โดยสารยังสามารถนั่งรอคอยความช่วยเหลือบนเรือได้อย่างปลอดภัยโดยที่เรือไม่จมลงใต้น้ำ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand