นายวิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ปฏิบัติการ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) เปิดเผยในงานเสวนาพิเศษ "KTC FIT Talks #3 รู้เท่าทันความเสี่ยงในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์"ว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลยุคปัจจุบันส่งผลให้แนวโน้มการโจรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้บัตร ( Card Not Present:CNP )สูงขึ้น เช่น Content, Service, Game โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่ การขโมยเลขหมายบัตรเครดิต นำไปกรอกและซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์,การถูกขโมยข้อมูลบนแถบแม่เหล็ก (สกิมมิ่ง), คนใกล้ตัวที่รู้ข้อมูลส่วนตัว นำบัตรไปใช้โดยมีการติดต่อเข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถือเพื่อไม่ให้ติดต่อ หรือ แจ้งเตือนการใช้บัตรไปที่ผู้ถือบัตร, คนที่เข้าถึงมือถือลูกค้าเปิดบัตรแทนลูกค้าและนำไปใช้ , การจดเลขบัตรไว้หลังบัตรแล้วถูกล้วงกระเป๋า , ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ปลอม แม้กระทั่งการโดนขโมยข้อมูลบัตรเครดิต นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลบนหน้าและหลังบัตรถูกจดไปโดยเจ้าหน้าที่ Cashier และนำไปทำรายการ E-commerce รวมถึง ลูกค้าได้รับ E-Mail Phishing หลอกให้มีการ Update ข้อมูลบัตรเครดิต และถูกนำไปทำรายการ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรม ผู้ถือบัตรควรแจ้งอัพเดท หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่ใช้ในการติดต่อหรือลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงินเสมอ , ควรมีช่องทางให้สถาบันการเงิน สามารถแจ้งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัญชี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอสเอ็มเอส (SMS), อีเมล์ (E-mail) เพื่อลูกค้าจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเงินหากมีรายการที่ผิดปกติเกิดขึ้น, ควรตั้งค่าความปลอดภัยทั้งในมือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ยากต่อการเข้าถึงของบุคคลอื่น, ใส่ข้อมูลบนโซเชี่ยลน้อยที่สุด และไม่ควรมีข้อมูลทางการเงิน เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ด้านกรณีที่ได้รับการติดต่อ แจ้งเตือนให้ข้อมูลจากสถาบันการเงิน ต้องรีบตรวจสอบและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการใช้งานหรือข้อมูล เพื่อป้องกัน หรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

สำหรับ เคทีซี มีการใช้มาตรการในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อมาใช้งานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ทั้งภายในและจากภายนอก อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เคทีซี มีความเสี่ยงของบัตรเครดิตอยู่ในระดับต่ำ หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่งของตลาด จากปัจจุบันความเสี่ยงของบัตรเครดิตในภาพรวมอยู่ที่ 3.5-5 bps

“ระบบความปลอดภัยของเคทีซีมีความน่าเชื่อถือ การันตีด้วยรางวัล “สุดยอดองค์กรด้านความปลอดภัยประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Champion Security Award South-East Asia) จากวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล โดยทางวีซ่าฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสถาบันการเงินที่ให้บริการรับชำระเงินในเครือข่ายของวีซ่าฯ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และมีความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัล ซึ่งเคทีซีเป็นสถาบันการเงินรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปี 2561”นายวิรัช กล่าว