บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านงานออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาดอย่างครบวงจร เชิญชวนนักศึกษา ประชาชนที่สนใจ "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์" หรือ "โลโก้" เนื่องในโอกาสบริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากบริษัทฯ

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเลข 30 อยู่ในโลโก้ และใช้สี ci ของบริษัทฯ โดยแบบแรกจัดวางโลโก้ 30 ปี (แบบเดี่ยว) และแบบที่ 2 จัดวางโลโก้ 30 ปี คู่กับโลโก้ของบริษัทฯ พร้อมอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบ และที่สำคัญภาพโลโก้จะต้องไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดมาแล้ว ขณะเดียวกันภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ทางอีเมล์ marketing@kingsmen-cmti.com ในรูปแบบไฟล์ AI, PSD ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi โดยขนาดโลโก้ต้องไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว และแบบย่อขนาด 2 ซม. พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ โดยส่งมาภายใต้หัวเรื่อง “ประกวดการออกแบบโลโก้ 30 ปี คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.” ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kingsmen-cmti.com/publications หรือโทร. 02-7358000 ต่อ 334, 336 โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2561 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง www.kingsmen-cmti.com หรือ www.facebook.com/kingsmencmtiplc