กระทรวงพาณิชย์ เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับผ้าทออีสาน ผลักดันสู่เวทีการค้าในระดับสากล หลังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากกว่าปีละ 1,800 ล้านบาท เดินหน้าเจาะกลุ่มวัยรุ่น-นักธุรกิจ ที่ชื่นชอบผ้าทอ ทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (9 ก.ค.61) ที่ห้องประชุม โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Brand Building และ Product Design การยกระดับผ้าทออีสาน ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ภายใต้แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทอผ้าในด้านการสร้าง Brand และ Product Design อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้าทอและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีเข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และ จ.มหาสารคาม จำนวนกว่า 100 คน

นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผ้าทออีสานเป็นภูมิปัญญาในระดับภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจผ้าทอ และผ้าฝ้าย สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1,800 ล้านบาท ทำให้การต่อยอดธุรกิจที่เป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้า คือการทำสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะผ้าทอ และผ้าฝ้าย ที่ต้องมีการออกแบบและดีไซน์ ที่เข้าถึงความต้องการและเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

“สำหรับผ้าทออีสานนั้น โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จ.ขอนแก่น, ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ และผ้าไหมกาบบัว จ.อุบลราชธานี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายในแต่ละปีจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า ทั้งยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประจำถิ่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเดินหน้าไปพร้อมกับผู้ประกอบการ คือการร่วมพัฒนา ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา กระทั่งนำไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม”

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า การสร้างโอกาสทางการตลาด เป็นมาตรการเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการนั้นมีรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะกับการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น เพราะผ้าทออีสานนั้น สามารถที่จะออกแบบได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น การอบรมผู้ประกอบการผ้าทอภาคอีสานครั้งนี้เน้นหนักในเรื่องของการปั้นแบรนด์ดัง สร้างกลยุทธ์ให้โดน Brand Building ออกแบบอย่างไรให้โดนใจตลาด Product Development รวมทั้งการสร้างแบรนด์ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design โดยทีมวิทยากรและทีมที่ปรึกษา ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน