ราม วัชรประดิษฐ์
www.arjanram.com

ในช่วงปีพุทธศักราช 2557-2558 วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้ทำการจัดสร้าง ‘รูปหล่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)’ ขนาดหน้าตัก 3.99 เมตร ประดิษฐานไว้บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ เพื่อเป็นการน้อมระลึกเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เคยมาอยู่จำพรรษา และได้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่อายุกว่า 600 ปี ณ วัดขุนอินทประมูลแห่งนี้ ในครั้งนั้นทางวัดก็ได้ทำการจัดสร้าง “เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์โต รุ่น มนุษย์สมบัติ” ขึ้นมาเป็นรุ่นแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2559-2560 ได้จัดสร้าง “เหรียญมนุษย์สมบัติ พิมพ์สมาธิและชินบัญชร” รวมทั้ง “เหรียญนารายณ์แปลงรูป” ตามลำดับ เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนในการสร้าง ‘ที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม วัดขุนอินทประมูล’ ซึ่งก็ได้รับความนิยมและแรงศรัทธาจากสาธุชนร่วมสั่งจองและเช่าบูชากันอย่างต่อเนื่อง ด้วยพุทธลักษณะอันงดงาม และเจตนาการสร้างอันบริสุทธิ์

สำหรับปี พ.ศ.2561 นี้ ทางวัดได้มีการจัดสร้าง “รูปหล่อนารายณ์แปลงรูป” โดย ‘เหรียญและรูปหล่อนารายณ์แปลงรูป’ นั้น มีมูลเหตุจาก ‘วิชานารายณ์แปลงรูป’ ที่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจาก ‘ขรัวตาแสง’ แห่งวัดมณีชลขันธ์ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างแตกฉานและชำนาญในพระเวท ดังหลักฐานปรากฏในบันทึกของ มหาอำมาตย์ตรีพระยาทิพโกษา (สอน โลหนันท์) ตอนหนึ่ง  ถึงเรื่องราวของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) กับ นารายณ์แปลงรูป  ความว่า

…ครั้นถึงปีกุน ยังเป็นโทศก จุลศักราช ๑๒๑๒ ปี วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เวลาค่ำ แปดทุ่ม ๕ บาท สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เสด็จสวรรคต สิริพระชนมายุได้ ๖๓ พรรษา กับ ๑๑ วัน ดำรงอยู่ในราชสมบัติ ๒๕ ปี ๗ เดือน ๒๓ วัน พระมหาโตอายุได้ ๖๔ ปี ๔๒ พรรษา พวกข้าราชการได้ทูลเชิญเสด็จฯ ทูลกระหม่อมพระราชาคณะ วัดบวรนิเวศวรวิหาร ให้เสด็จนิวัติออกเถลิงราชย์ พระมหาโตเลยออกธุดงค์หนีหายไปหลายเดือน ครั้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ทรงระลึกได้ ทรงรับสั่งให้หาตัวมหาโตก็ไม่พบ ก็รับสั่งว่า “ฉันจะตามเอง” ครั้นถึงเดือน ๗ ปีนั้น มีกระแสรับสั่งถึงเจ้าเมืองฝ่ายใต้ ฝ่ายเหนือ ตะวันตก ตะวันออก ทั่วพระราชอาณาจักร จับพระมหาโตส่งมายังเมืองหลวงให้ได้ ให้เจ้าคณะเหนือ กลาง ใต้ ตก ออก ออกค้นหาพระมหาโต เลยสนุกกันใหญ่ทั้งฝ่ายพุทธจักร อาณาจักร แต่ถึงแม้จะมีท้องตรารับสั่งเร่งรัดอย่างไรก็ยังเงียบอยู่ เจ้าเมือง เจ้าหมู่ ฝ่ายพระ ร่วมใจกันจับพระอาคันตุกะทุกองค์ส่งมายังศาลากลาง คราวนี้พระมหาโตลอง “วิชาเปลี่ยนหน้า” ทำให้คนรู้จักกลับจำไม่ได้เห็นเป็นพระองค์อื่นปล่อยท่านไปก็มี (อาคมชนิดนี้ พระอาจารย์เจ้าเรียกว่า นารายณ์แปลงรูป)

ต่อมาท่านพิจารณาเห็นว่า นายด่าน นายตำบล เจ้าเมือง กรรมการ จับพระไปอดเช้าบ้าง เพลบ้าง ตากแดดตากฝน ได้รับความลำบาก ทำทุกข์ทำยากแก่พระสงฆ์คงไม่ดีแน่ จึงแสดงตนให้กำนันบ้านไผ่รู้จัก นำตัวส่งมายังศาลากลาง เจ้าเมืองมีใบบอกมายังกระทรวงธรรมการ กระทรวงธรรมการบอกให้ส่งไปวัดโพธิ์เชตุพนฯ พระญาณโพธิขึ้นไปดูตัวก็จำได้ แล้วคุมตัวลงมาเฝ้า จึงมีพระดำรัสว่า “เป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดิน ท่านต้องช่วยฉันพยุงบวรพุทธศาสนาด้วยกัน” แล้วมีพระบรมราชโองการให้กรมสังฆการีวางฎีกาตั้งพระราชาคณะตามธรรมเนียมตั้งพระราชาคณะ พระมหาโตก็เข้าไปตามฎีกานิมนต์ จึงทรงถวายสัญญาบัตรตาลปัตรแฉกหักทองขวางด้ามงา เป็นพระราชาคณะที่ พระธรรมกิตติ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม…

กล่าวถึง รูปหล่อนารายณ์แปลงรูป ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่ามีความงดงามสง่าอย่างน่าอัศจรรย์ สอบถามจากทางวัดได้ความว่า รูปหล่อนี้เป็นผลงานของปฏิมากรชื่อดัง ‘อาจารย์สุชาติ แซ่จิว’ ฉายา “มือปั้นเทพสถิต” ที่ในวงการรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยงานปั้นของท่านเมื่อปั้นออกมาแล้ว ทั้งใบหน้าท่าทางจะมีความงดงามดุจเทพองค์นั้นได้ลงมาสถิตแต่แรกเห็นทีเดียว

เริ่มแรกนั้น ทางวัดได้จัดสร้าง รูปหล่อนารายณ์แปลงรูป ขนาดบูชา ความสูงจากฐานถึงปลายชฎาประมาณ 18 นิ้ว โดยแบ่งเป็น รายการทั่วไป 99 องค์ กรรมการ 18 องค์ และกรรมการพิเศษ 9 องค์ เท่านั้น ปรากฏว่าทุกรายการหมดลงภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ซึ่งได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและส่งมอบให้แก่ผู้ที่สั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากการร้องขอของสาธุชนจึงมีการสร้างเพิ่มเป็น ‘ขนาดตั้งโต๊ะ’ ซึ่งมีขนาดสูงจากฐานถึงปลายชฎาประมาณ 9.9 นิ้ว ถ้าถึงปลายรัศมีก็เกือบ 11นิ้ว แบ่งเป็น 4 สีๆ ละ 199 องค์ ประกอบด้วย สีเงินเทวฤทธิ์, สีเขียวพาติน่า สั่งจอง 7,900.- สีแดงทองเทวฤทธิ์, สีเหลืองทองเทวฤทธิ์ สั่งจอง 6,900.- โดยทางวัดแจ้งมาว่า ‘สีเงินเทวฤทธิ์’ นั้นหมดแล้ว ส่วนสีอื่นๆ ก็เหลือจำนวนไม่มากนัก

รูปหล่อนารายณ์แปลงรูปทุกองค์ จะมีลักษณะและรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วน เพราะได้ใช้เทคนิคสมัยใหม่ ‘การย่อพิมพ์’ ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในเวลานี้มาใช้ในการย่อส่วน ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทำให้ชิ้นงานที่หล่อออกมามีความสวยงามไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบเลย โดยทางวัดจะได้ประกอบพิธีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 18 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ และเริ่มทยอยจัดส่งให้แก่ผู้สั่งจองตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคมเป็นต้นไป

การจัดสร้างรูปหล่อนารายณ์แปลงรูปให้มีความงดงามอลังการในครั้งนี้ ก็เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินและเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ในการจัดสร้าง “ที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม วัดขุนอินทประมูล” อันจะเป็นบุญกุศลร่วมกัน ทั้งนี้ ด้วยพระครูวิเศษชัยวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาส ท่านมีความตั้งใจจะจัดสร้างสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมฝึกอบรมจิตนั่นเอง สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง โทร.09-2557-7511 หรือสั่งจองได้ทาง ID LINE : @artmulet หรือ Facebook inbox : artmulet และ www.artmulet.com ... หมดแล้วหมดเลย ไม่มีการสร้างเพิ่มอีกครับผม

กองทุนประกันวินาศภัย