สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เตรียมประสานคลังน้ำมันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ในการเตรียมทุ่นกักน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวสำหรับขจัดคราบน้ำมัน เพื่อป้องกันคราบน้ำมันที่อาจรั่วไหลจากเรือฟินิกซ์อันเนื่องจากการกู้เรือขึ้นสู่ผิวน้ำ กระทบต่อแนวปะการังและพื้นที่คุ้มครองและอนุรักษ์บริเวณใกล้เคียง

ด้านการนำร่างผู้ประสบภัยออกจากเรือฟินิกซ์ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เจ้าของเรือและประกันภัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอในการเจาะตัวเรือ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุการจมและผลต่อการดำเนินคดีและการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ส่วนการกู้เรือเซเรนาต้า ได้ข้อสรุปใช้วิธีการลากเรือมายังบริเวณเกาะตะเภาและเกยหาดไว้ก่อน เพราะเรือยังมีกำลังลอยและสภาพอากาศเหมาะสมสามารถดำเนินการได้

ขณะที่ความคืบหน้ากรณีการกู้เรือทั้งสองลำในวันนี้ กรมเจ้าท่าขอรายงานว่าได้ดำเนินการลากเรือเซเรนาต้ามาผูกทุ่นไว้เป็นการชั่วคราว บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เหมาะสมในการยกลำเรือขึ้นพ้นน้ำ โดยมีเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 193 คอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้าย

ในส่วนเรือฟินิกซ์ ทัพเรือภาคที่ 3 อยู่ระหว่างลำเลียงอุปกรณ์ในการยกเรือขึ้นสู่ผิวน้ำ สำหรับการค้นหาผู้ประสบภัยยังคงดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางอากาศ บนผิวน้ำ และใต้น้ำ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจาก ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 41 ราย และยังไม่พบอีก 15 ราย