เพียงนำสำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้านไปยื่นพร้อมสุนัข ชี้เป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าของหากหลุดหายหรือถูกลัก ตรวจสอบได้ง่ายๆ

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมฉีดไมโครชิป เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขบ้านที่เป็นสมาชิกสวนสุนัข (Dog Park) สวนวัชราภิรมย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สวนวัชราภิรมย์ (Dog Park ) บริเวณใต้ทางต่างระดับวัชรพล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยการฉีดไมโครชิป ให้แก่สุนัขที่ใช้บริการสวนสุนัข สวนวัชราภิรมย์ เปรียบเสมือนเป็นการทำบัตรประจำตัวให้กับสุนัข ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของสุนัขกรณีที่สุนัขหลุดหายออกจากบ้านไป หากมีผู้พบเห็น และนำสุนัขไปสแกนค้นหาหมายเลขไมโครชิป จะสามารถทราบข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของ ประกาศหาเจ้าของพร้อมส่งคืนอย่างปลอดภัย

อีกทั้งหากมีผู้ลักขโมยสุนัขไป เจ้าของสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้จากบัตรรับรองการฉีดไมโครชิป โดยมีศูนย์บริการอ่านไมโครชิปของกรุงเทพมหานคร 8แห่ง ให้บริการค้นหาหมายเลขไมโครชิป ได้แก่ 1) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 2) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.1 สี่พระยา เขตบางรัก 3) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.2 เขตมีนบุรี 4) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.3 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา 5) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.4 บางเขน เขตจตุจักร 6) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.5 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ 7) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.6   ช่วงนุชเนตร เขตจอมทอง 8) คลินิกสัตวแพทย์ กทม.7 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย

            ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสวนสุนัข (Dog Park) สวนวัชราภิรมย์ ,มีสุนัขที่เป็นสมาชิกไปใช้บริการ ในสวนประมาณ 7,950 ตัว และได้รับบริการฉีดไมโครชิปแล้วจำนวน 1,220ตัว สำหรับเจ้าของสุนัขที่สนใจนำสุนัขไปฉีดไมโครชิป ขอให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปยื่น พร้อมนำสุนัขไปขึ้นทะเบียนได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด  ที่สวนสุนัข (Dog Park) สวนวัชราภิรมย์ โทร. 0 2508 2108 

กองทุนประกันวินาศภัย