นายพลกาต๊อต นูร์มานต์โย ผู้บังคับบัญชากองทัพอินโดนีเซีย กล่าวในโอกาสครบรอบ 71 ปี การสถาปนากองทัพในปี 1945 ว่า อินโดนีเซียจะไม่มีการซ้อมรบร่วมในทะเลจีนใต้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งจุดยืนที่เป็นกลางของประเทศต่อกรณีพิพาทในพื้นที่ดังกล่าว และสนับสนุนสินติภาพ และเสภียรภาพ พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ก็ตามที่อาจจะเพิ่มความไม่มั่นคง โดยในโอกาสนี้ กองทัพอินโดนีเซียได้จัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่เกาะนาทูนา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย