คุณต้น ตัณสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) จัดสัมมนา"TIP Achievements TALK" ตอน Vcommerce ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ร้อยล้าน โดยเชิญ โค้ชวี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ กูรูที่ปรึกษาทางธุรกิจยุคดิจิตอล มาบรรยาย เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมอง แนวคิด ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมีคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย