จากเดิมไม่มี ปรับใหม่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด

นางอารมณ์ วงษ์มหา ผอ.สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่ผู้ใช้บริการสวนลุมพินีที่เดินทางมาโดยระบบขนส่งสาธารณะ แจ้งว่าต้องการหาที่รับฝากสัมภาระ ซึ่งที่ผ่านมาจุดรับฝากสัมภาระบริเวณห้องน้ำ มีเจ้าหน้าที่ดูแลและคิดค่าบริการคนละ 5 บาท แบบไม่มีใบเสร็จ แต่เมื่อมีปัญหาเรื่องค่าบริการ จึงมีการห้ามรับฝากสัมภาระ เกรงจะทำผิดกฎหมาย ส่งผลให้ในขณะนี้ไม่มีที่รับฝากสัมภาระ อีกทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดของห้องสุขาให้มากขึ้นด้วย นั้น

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสวนลุมพินี สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำอาคารสุขาทั้ง 9 หลัง พร้อมทั้งให้บริการห้องสุขาและรับฝากสัมภาระโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความสะอาดของห้องสุขาทั้ง 9 หลัง ทุกๆ 30 นาที สำหรับการแก้ไขในระยะยาว สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการต่อไป