วันนี้(13 มิถุนายน 2561) นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายให้นางเรณู ซื่อสัตย์ นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมพิธิปิดโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมทำมือ โครงการอบรมงานฝีมือการเขียนศิลปะผืนผ้า(การเพ้นท์ผ้า) โดยสภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง และได้รับการสนับสนุจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด(กรุงเทพมหานคร) ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสรงประภา เขตดอนเมือง