เมื่อเร็วๆนี้นายกฤษณ์ ปิติมานะอารี นายกสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต(GAMA Thailand) ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณประจำปี 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และบริษัท ผู้สนับสนุน ขึ้น ณ สวนอาหารนาทอง รัชดาภิเษก

โดยนายกฤษณ์ ปิติมานะอารี นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า หลังจากดำรงตำแหน่งนายกฯมา 4 ทางบอร์ดก็ได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับ GAMA Thailand ให้มีศักยภาพในระดับสากล และเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในทุกๆด้าน

ทั้งในเรื่องของจำนวนสมาชิกที่เมื่อ 4 ปีก่อนหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งนั้นมีเพียง 100 คน แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับและสนใจของระดับผู้จัดการตัวแทนในแต่ละบริษัทสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรวมแล้วกว่า 1,000 คน ภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่เป้าหมายในปี 2562 นั้น ทางGAMA Thailand ได้ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 2,000 คน

โดยแผนงานที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น เป็นเพราะทาง GAMA Thailand ได้เข้าไปหารือและแสดงผลงานที่ทำให้บริษัทประกันชีวิตได้เห็นถึงประโยชน์ของการสนับสนุนให้ผู้บริหารตัวแทนในระดับผู้จัดการได้สมัครเป็นสมาชิกชอง GAMA Thailand นั้นจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการทำงานในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตได้ในระดับสากล

ทั้งนี้พิสูจน์ได้จากการที่ GAMA Thailand สามารถสร้างศักยภาพของสมาชิกให้สร้างตัวแทนคุณภาพในระดับ MDRT ได้เติบโตขึ้นกว่า 30-40% ในปีที่ผ่านมา จนประเทศไทยได้รับการเลื่อนชั้นการมีตัวแทนคุณภาพระดับ MDRT มาติดอันดับ 5-6 ของระดับโลกแล้ว

ส่งผลให้จำนวนสมาชิก GAMA Thailand ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเฉพาะผลงานจากการสร้างตัวแทนประกันชีวิตที่สามารถติดคุณวุฒิ MDRT จนได้รับรางวัล LAMP จาก GAMA International เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จากกว่า 90 คน เพิ่มมาเป็น 100 กว่าคน ซึ่งในเดือนมีนาคม ปี 2562 จะมีการเดินทางไปรับรางวัลและร่วมสัมมนาผู้จัดการตัวแทนประกันชีวิจากทั่วโลกด้วย