ประเด็นเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รายการรวบรวมประเด็นประจำวัน

รับชมไลฟ์สดทุกวันทางเฟซบุ๊กสยามรัฐ หลังหนึ่งทุ่ม (19:00) เป็นต้นไป
https://www.facebook.com/SiamrathOnline/