สมัครรอบแอดมิสชั่นส์ 12-16 มิ.ย.คลิก http://tcas.cupt.net/

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ (Admission) ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.2561 และเพื่ออำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษานักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร ทปอ.จึงได้เปิดศูนย์ "พี่ช่วยน้องสอบ TCAS" ศูนย์เฉพาะกิจจำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัคร TCAS รอบ 4 เช่น แนะนำขั้นตอนและปัญหาในการสมัคร ปัญหาขัดข้องการเข้าระบบสารสนเทศ ปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ฯลฯ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการจัดคอมพิวเตอร์ในการรับสมัคร นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการรับสมัครย้อนหลัง คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของสาขาวิชาต่างๆ โดยนักเรียนสามารถดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ที่ http://tcas.cupt.net/

สำหรับศูนย์พี่ช่วยน้องสอบ TCAS ทั้ง 9 แห่ง มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-948-914-18, มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.095-671-6259, 095-669-4704, 043-202-660, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-289-255-8, มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์) หน่วยสอบ Admissions, สจล.โทร.0-2329-8203, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทร.0-2555-2000 ต่อ 1623 1626 1627, จุฬาฯ ศูนย์ฮอตไลน์ โทร.090-995-1845และ 094-179-8285, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โทร.0-2564-4441-79 ต่อ1633-38, 091-576-0868 และ ทปอ.ถนนศรีอยุธยา โทร.0-2354-3728, 0-2354-5150-2

ด้านรศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. กล่าวว่า ในการสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ นั้น ทปอ.กำหนดให้นักเรียนยื่นใบสมัคร พร้อมคะแนนตามหลักเกณฑ์ของแต่สาขา ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ จำนวนสูงสุด 4 อันดับ ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.นี้ ผ่านระบบออนไลน์ http://tcas.cupt.net/ และชำระค่าสมัคร วันที่ 12-17 มิ.ย. จากนั้นจะประมวลผลการคัดเลือกภาย วันที่ 4 ก.ค.61 โดยผู้ผ่านคัดเลือกจะสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 10-12 ก.ค.61 และกระบวนการสุดท้าย ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 19 ก.ค.61

โดยนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/