นิดา เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หรือ ยูยู ส่งมอบโครงการ “รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย” ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านเก่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยได้ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำสูญเสีย และมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายแก่นักเรียน