นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกันฝน ให้แก่ 11 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตาม โครงการ “เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน” ปีที่ 12 เพื่อให้เด็กเล็กในวัยเรียน ได้รับการดูแลและสามารถป้องกันตนเองจากโรคหวัดและโรคติดเชื้ออื่นๆ ทั้งนี้ได้มอบสมุดบันทึกความดีเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม และผ้ากันเปื้อนสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีนายธงชัย โคระทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1