บรรณาลัย / โชติช่วง นาดอน

ด้ำโคตร เจ้าแผ่นดินชาติพันธุ์ไท – ไต – ลาว ที่ยาวนานมาก (3)

5. ด้ำ “ลอ” ของไทดำในเวียดนาม เป็นด้ำของเจ้าเมืองชาวไทดำ หมดอำนาจไปจริงๆ หลังจากเวียดนามเหนือปลดปล่อยจากฝรั่งเศส (หลังสงครามโลกครั้งที่สอง)
6. ด้ำโคตรของพ่อขุนยุคสุโขทัยคือ “เลือง” – เหตุผลเคยเสนอในคอลัมน์นี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ (จาก “เลือง” คำอาจกลายเสียงเป็น “ร่วง”) หลักฐานสำคัญคือ “จารึกปู่สบถหลาน” ที่บันทึกบรรพชนของกัตริย์น่าน (ด้ำกาว) และบรรพชนของราชวงศ์สุโขทัย (ผู้ดีชาวเลือง) , “จารึกวัดบูรพาราม” ที่บันทึกอาณาเขตของรับสุโขทัย โดยเรียกรัฐสุโขทัยว่า “ปกเลือง” เรียกรับน่านว่า “ปกกาว” และรัฐเขมรว่า “ปกเขม” , บันทึก “หมิงสื่อลู่” ที่บันทึกเรียกรัฐท่งใต้ของ “ปาไป่ซีฟู” (เชียงใหม่) ว่า “ป๋อเล่อ” ป๋อเล่อ – ใกล้เคียงกับเสียง “ปกเลือง”
7. ด้ำโคตรของเจ้าน่าน คือ “กาว” ตามตำนานว่า ขุนเจื๋องตีเมืองแกวปะกันได้แล้ว ได้ราชธิดาเมืองแกวปะกันเป็นเมีย มีลูกชายสองคน คนหนึ่งให้ครองเมืองน่าน อีกคนให้ครองเชียงดงเชียงทอง(ตอนหลังถูกขุนลอจากเมืองแถนมาแย่งยึดไป) เป็นไปได้หรือไม่ว่า “กาว” มาจากเชื้อสายแกวปะกัน
ชาวญวน หรือ เวียดนาม เรียกตนเองว่า เหวียต หรือ เหยียก (เวียดนาม: người Việt) หรือ กิญ (เวียดนาม: người Kinh) ชาวไทย-ลาว เรียกชาวญวนว่า “แกว”
คุณจำนงค์ ทองภิรมย์ ช่วยอธิบายว่า คำจีนที่เรียกเมืองญวนว่า “เจียวจื่อ交趾” นั้น เสียงคำว่า “เจียว交” โบราณออกเสียงว่า “กลาว”

“นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติจะบอกว่า อาณาจักรเจียวจื่อในภาษาจีน ‘เจียว’ สืบสร้างเสียงคือ *krau เป็นชื่อเรียกเผ่าตระกูลไทโบราณ คำนี้อาจพัฒนาเป็นลาวในภายหลังเพราะคนไทมีด้ำพงษ์ กาว และ ลาว อาจมาจาก *กลาว “กลาว” อาจพัฒนาไปเป็นเสียง แกว ที่จริงอาณาจักรนี้คงเป็นไทแต่แรกเริ่ม ปัจจุบันขนาดเวียดนามอพยพคนเวียดขึ้นมา เวียดนามเหนือก็ยังมีคนไทอยู่มากมาย แม้แต่พี่น้องตระกูลเจิงที่เป็นกบฎต่อต้านราชสำนักจีน นักวิชาการตะวันตกบางท่านยังเชื่อว่าเป็นคนไท” (จำนงค์ ทองภิรมย์)

8. เชื้อวงศ์ สายละโว้ ตำนานว่าพระยากาฬวรรณดิศ เป็นบุตรของ พระยากากะพัตร ครองเมืองละโว้เมื่อ พ.ศ. 1002 ด้ำอะไรไม่รู้
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรพระนคร (กัมพุช) ทำสงครามชนะละโว้ มีอำนาจเหนือละโว้และพื้นที่ภาคกลาง (ของประเทศไทย) ประมุขของละโว้ อาจจะเป็นชาวกัมพุช(เขมร) หรือเป็นเชื้อสายผสมระหว่างเจ้านายราชวงศ์กัมพุชกับราชวงศ์ละโว้เดิม
9. เชื้อวงศ์สุพรรณภูมิ น่าจะสืบเชื้อสายจากทวารวดียุคต้น (อู่ทอง , นครปฐม ฯ) “ด้ำ” อะไร ไม่รู้

ก่อนตั้งกรุงศรียุธยาราชวงศ์แห่งสุพรรณภูมิ ราชวงศ์แห่งสุพรรณภูมิดองกับราชวงศ์สุโขทัย (ด้ำเลือง) และร่วมเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าอู่ทอง ก่อตั้งกรุงศรีอโยธยา (ชื่อเดิมคือศรีอโยธยา เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ราชบิดาของพระนเรศวร) หลังจากพระเจ้าอู่ทองสิ้นพระชนม์แล้ว ราชวงศ์แห่งสุพรรณภูมิ ได้ครองอำนาจในกรุงศรีอโยธยาอยู่ระยะหนึ่ง


ขุนหลวงพะงั่วแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ