"คุณหญิงสุดารัตน์" นำพรรค "ไทยสร้างไทย" บุกเชียงใหม่ เปิดตัว ผู้สมัคร ส.ส. 3 จังหวัด ตั้งเป้า เป็นพรรคของคนตัวเล็กเปิดตัวผู้สมัครส.ส.พรรคไทยสร้างไทยจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ตาก ประกาศจุดยืนเป็นพรรคของคนตัวเล็ก อาสาขอเป็นพรรคการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหาลำไย

วันที่ 6 สค.65 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย เดินทางมาเปิดตัว ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยสร้างไทย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก พร้อมด้วยแกนนำกว่า 300 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักชาวเชียงใหม่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย เขต 1 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ เขต 2 นายเอกพล พงษ์พิกุล เขต 3 พรชัย อรรปรียางกูร เขต 4 ดร.บุญทา ชัยเลิศ เขต 5 นางวาสนา ทองสุข เขต 6 นพ.แทนคุณ นพรันต์สังวาลย์ เขต 7 นายวิชาญ จันทร์พุธ เขต 8 นายวรโชติ จี้เรือน เขต 9 นายปรเมธากร สวนแก้ว เขต 10 นางสาวณัชชา โปธายี เขต 11 พตท.อดุลย์ คำมูล

ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยสร้างไทยจังหวัดลำพูนประกอบไปด้วย เขต 1 นาย ชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ เขต 2 นายณรัศมิน เทพมณี และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยสร้างไทยจังหวัดตาก ประกอบไปด้วย เขต 1

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวว่า กล่าวทักทายแบบคำเหนือรู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ และพี่น้องในภาคเหนือ อยากจะบอกว่าพรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคของพี่น้องคนตัวเล็กทุกคน ไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าสัว หรือคนมีเส้นสาย พรรคไทยสร้างไทยก่อตั้งเพื่อต่อสู้เพื่อประชาชนให้อยู่ดี กินดี สำหรับผู้แทนของพรรคไทยสร้างไทยต้องเอาประโยชน์ของประชาชน และประเทศเป็นอันดับแรก ประโยชน์ของพรรคเป็นอันดับสอง และประโยชน์ส่วนตัวเป็นอันดับสุดท้าย หากใครที่ไม่สามารถทำได้ให้ไปอยู่พรรคอื่นพรรคไทยสร้างไทยไม่รับ

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทยยังได้ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเสวนาปัญหาลำไยกับผู้นำสภาวิชาชีพเกษตรกร และผู้นำเกษตรกรลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน และตาก โดยจะเสนอแนวทางจัดทำร่างพ.ร.บ.ลำไย ฉบับพรรคไทยสร้างไทยและนำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาลำไยด้วย