เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ส.ค.65 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พรรคโดมปฏิวัติ, แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดงานแถลงข่าวการ "กิจกรรมชุมนุม 10 สิงหาคม 2565"

โดยนายศรัณย์ สัชชานนท์ รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ ความว่า พวกเราตัวแทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เรามาอยู่ที่นี่ในวันนี้เพราะมีจุดประสงค์เพื่อประกาศข้อความไปยังประชาชนทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้เวลา 17.00 น. เราขอนัดหมายทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานแด่ก้าวต่อไปของประชาธิปไตย ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จุดประสงค์ของเราคือ การระลึกถึงเจตนารมณ์ของ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ดำรงอยู่เคียงคู่กับจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยตลอดมา เพื่อย้ำเตือนต่อประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนว่า ธรรมศาสตร์จะยังคงยืนหยัดเป็นหลักชัย เคียงข้างไปกับประชาชน และร่วมต่อสู้เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ไม่มีการโอนอ่อนและยอมจำนนแก่ความไม่ยุติธรรมและอุปสรรคใดๆ ที่มาขวางกั้น

ในวันนั้น เราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยสันติวิธี โดยที่ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม ถึงแม้ว่าการแสดงออกในครั้งนี้จะถูกขัดขวางในทุกๆ กระบวนการจากทางมหาวิทยาลัย ที่มักจะสมาทานตนเองว่า เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ ก็ยืนหยัดที่จะต่อต้านการกระทำอันขาดเขลาและหวาดกลัวต่ออำนาจที่ไม่ยุติธรรมในมหาวิทยาลัย โดยยืนยันที่จะดำเนินการจัดงานนี้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของประชาชน ที่ไม่ยอมศิโรราบให้เกิดการกดขี่ใดใด

นายศรัณย์ กล่าวต่อไปว่า และเราขอยืนยันว่า การจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ผู้จัดได้คำนึงถึงเงื่อนไขและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะให้กิจกรรมเกิดขึ้น อย่างเป็นไปโดยชอบตามข้อกำหนดของกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ วันนี้เราขอให้คำมั่นอย่างซื่อตรงว่าๆ การกระทำทั้งปวงเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้คนมากหน้าหลายตาจะมาเดินกันถนนสายเดียวกัน เพื่อเป็นสักขีพยานและเป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ณ ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้

นายศรัณย์ ยังกล่าวฝาก 1 บทกลอน เพื่อนักศึกษาและประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนทุกคน

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันที่ง
ฉันจึง มาหา ความหมาย
ดั้นด้น ทุรน ทุราย
ตะกาย ใฝ่คว้า เสรี
ฉันจึง นัดพบ เพื่อนใหม่
ร่วมเดิน ร่วมเป็น สักขี
ด้วยรัก ด้วยมี อุดมการณ์