ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมซีบีดีทู อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2561 โดย อบจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี สื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้ด้านวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล และหลักการถ่ายภาพและตัดต่อวีดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยจะมีการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ ผิวน้ำ และทิวทัศน์ธรรมชาติทางทะเล เพื่อนำเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัลด้วย