บรรณาลัย / โชติช่วง นาดอน

ด้ำโคตร เจ้าแผ่นดินชาติพันธุ์ไท – ไต – ลาว ที่ยาวนานมาก (2)

3.ขุนบูลม (ขุนบรม) แถนหลวงส่งขุนบูลมลงมาปกครองเมืองแถน (เชื่อกันว่าอยู่แถบเดียนเบียนฟู ในเวียดนาม) เชื้อสายขุนบูลมสืบทอดลงมาจนถึง “ขุนลอ” ขุนลอจากเมืองแถน มายึดครองเชียงดงเชียงทองไปจากขุนกันฮาง (หลานเหลนของขุนเจื๋อง) สืบสายต่อมาเป็นอาณาจักรล้านช้าง “เจ้าชีวิต” เพิ่งหมดไปเมื่อ พ.ศ. 2518 ชื่อด้ำของขุนบูลม ไม่ปรากฏ เพราะแถนหลวงส่งลงมาจากเมืองบนมาอยู่เมืองลุ่ม ชื่อด้ำของขุนลอ น่าจะคือ “ลอ”
เกี่ยวกับคำว่า “ลอ” ข้าพเจ้ามาคิดต่ออีกว่า จีนสมัยราชวงศ์ฮั่น(สองพันปีก่อน) บันทึกเรียกชนพื้นเมืองแถบกวางสีตอนใต้และเวียดนามภาคเหนือว่า “ลั่วเยวี่ย 骆 越” คำว่า “ลั่ว” อธิบายกันหลายแนว แต่ก่อนมักอธิบายว่ามาจากคำว่า “นก” (เพราะเคารพบูชานก) เดี๋ยวนี้นิยมอธิบายว่า มาจากคำว่า “ลาว” หรือ “เรา” ตำนานบรรพชนของชาวจ้วงภาคเหนือ เล่าว่า “ปู้ลัวทัว” เป็นบรรพชน “ปู้ลัวทัว” มีความหมายว่า ผู้รู้รอบ ผู้รู้ทั่ว แต่ก็มีบางท่านคิดว่า “ปู้ลัวทัว” อาจจะตรงกับนาม “ขุนลอ” ลั่ว-ลัว-ลอ อาจจะเป็นชื่อ “ด้ำ” ของบรรพชนจ้วงเหนือได้หรือเปล่า ?
4.ด้ำ “เสือ” เจ้าฟ้าของไทมาว (เช่น เสือข่วนฟ้า เสือก่าฟ้า ฯ) หมดอำนาจไปนานแล้ว (จีนปกครองควบคุม) แต่ ด้ำ-หรือ “เครือเฮือน” ว่า “เสือ” ยังมีใช้กันอยู่
ตำนานเมืองมาวโหลงเล่าว่า “แลงดอน” (แถนหลวง) ส่ง ขุนลุง ขุนไล (หรือ ขุนหลวง ขุนหลาย) ลงมาปกครองสร้างเมืองมาว (ในอำเภอเต่อหง มณฑลยูนนานปัจจุบัน) ชื่อ “ด้ำ” ของขุนลุง ขุนไล ไม่ปรากฏ ต่ อมามีตำนานว่า เจ้าหยิงผู้สืบเช้สายจากขุนลุง (ขุนหลวง) องค์หนึ่งเกิดมาตาบอด ถูกจับลอยแพ เทพบนฟ้าแปลงกายเป็น “เสือ” มาช่วย และได้นางเป็นเมีย เกิดลูกชายผู้เก่งกล้า ต่อมาด้เป็นเจ้าเมือง จึงใช้นามโคตรว่า “เสือ” แซ่ตระกูลเจ้าแผ่นดินเมืองมาวที่บันทึกไว้ ใช้แซ่ “ซือ” คำไทในบันทึกไทใหญ่คือ “เสือ”
เจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ ทำสงครามต่อต้านจีนรุนแรงคือ เจ้า “เสือข่วนฟ้า”
ต่อมาเจ้า “เสือก่าฟ้า” นำคนไทขยายตัวไปทางอัสสัม (ตำนานเล่าว่าเกิดความขัดแย้งในพระราชวงศ์ไทมาว) จนก่อตั้งอาณาจักรอาหม (อาซาม – เสียงคำเพี้ยนไปเป็น “อัสสัม) อาณาจักรอาหมเคยทำสงครามหยุดยั้งการขยายอำนาจของกษัตริย์มุสลิม (ที่ยึดครองอินเดียได้หมดแล้ว)


เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พ.ศ.2502 – 2518 สืบเชื้อสายจากขุนลอ ภาพจาก http://www.iseehistory.com/

เสือก่าฟ้า เจ้าแผ่นดินอาหม ภาพจาก https://board.postjung.com/794576.html