“ทัวร์บุญ” ถือเป็นการท่องเที่ยวชนิดหนึ่ง ที่ทัวริสต์ในเมืองไทยเรา นิยมท่องเที่ยวกันจำนวนไม่น้อย ด้วยการตระเวนไปตามวัดวาอารามต่างๆ เพื่อไปประกอบบุญบ้าง ปฏิบัติธรรมบ้าง ว่ากันตามอัธยาศัย

เช่นเดียวกับโลกการท่องเที่ยวในต่างแดน ทัวริสต์ประเภทนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกัน ที่เที่ยวท่องไปตามโบสถ์ อาราม ศาสนสถานต่างๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแห่งทั่วโลก ซึ่ง “สยามเวิลด์ทัวร์” สัปดาห์นี้ ขออาสาพาไปยังนครที่สถิตประดิษฐานของเหล่าอารามนักบวชในคริสตศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ อันเลื่องชื่อ นั่นคือ “เมืองคาลาบาคา”

ที่ตั้งของเมืองคาลาบาคา หรือที่บางคนเรียกว่า “คาลัมบาคา” นั้น ก็อยู่บนที่ราบเธสซาลี ทางตอนกลางของประเทศกรีซ

การเดินทางก็สามารถใช้บริการรถไฟจากกรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของกรีซ ซึ่งมีให้บริการวันละหลายเที่ยว นั่งโดยสารไปยังเมืองคาลาบาคาได้อย่างสะดวก โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงสถานีคาลาบาคา


สถานีรถไฟคาลาบาคา

พลันที่เดินทางไปถึงนักท่องเที่ยว อาจแวะหาของรับประทานอาหารรองท้อง เติมพลัง ซึ่งในย่านชุมชนเมืองของคาลาบาคาก็มีตลาดร้านรวง ร้านค้าริมถนน ให้เลือกซื้อหาและนั่งรับประทานกันอยู่หลายแห่ง


บรรยากาศย่านการค้าในชุมชนเมืองแห่งหนึ่งของนครคาลาบาคา

หลังเติมพลังกันแล้ว คณะนักท่องเที่ยว ก็อาจยืดเส้นยืดสาย ซึ่งเปรียบได้กับการวอมร์มอัพร่างกายก่อนปีนเขาไปยังอารามต่างๆ ด้วยการพายเรือล่องแม่น้ำ


คณะนักท่องเที่ยวพายเรือแพยางล่องตามลำแม่น้ำไอโอนาส ในเขตเมเทโอรา ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองคาลาบาคา

โดยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ด้วยการพายเรือแพยาง ซึ่งอาจเป็นแบบเดี่ยว หรือเป็นหมู่คณะ พายไปตามลำแม่น้ำไอโอนาส ซึ่งไหลผ่านไปยังย่านใกล้เคียงของเมืองคาลาบาคา นั่นคือ “เมเทโอรา”

ทั้งนี้ นอกจากได้ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายแล้ว ก็ยังได้ชมความงามทางธรรมชาติของสองฟากฝั่งแม่น้ำไปในตัวเสร็จสรรพ

ก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของจุดหมายปลายทางอันสำคัญสำหรับทริปนี้ นั่นคือ การชมวัดหรืออารามของนักบวชคริสตศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์

โดยวัดหรืออารามดังกล่าว เรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็คือ “มอนาสเตอรี (Monastery)” อันเทียบได้กับ “วัดป่า” ของ “พระสงฆ์ในฝ่ายอรัญวาสี” หรือ “พระป่า” ของพระพุทธศาสนาเรา นั่นเอง ซึ่งในไทยเรา ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่ง นิยมเที่ยวทัวร์บุญไปตาม “วัดป่า” แบบนี้ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งตามจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ของไทย ส่วนในกรุ๊ปทัวร์โลก ก็มีจำนวนหนึ่งอีกเช่นกันที่นิยมเที่ยวตามอารามอย่างที่เรียกว่า “มอนาสเตอรี” ของนักบวชคริสต์ที่ว่านี้เช่นกัน


“เกรท เมเทโอรอน” มอนาสเตอรีที่ใหญ่ที่สุด


“ตรีเอกานุภาพ” อีกหนึ่งของ “มอนาสเตอรี” ที่มีอายุเก่าแก่ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 และตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของโขดเขาในเมเทโอรา

ทั้งนี้ นักบวชคริสต์ในอารามแบบมอนาสเตอรีข้างต้น ก็มีวิถีชีวิตแบบพระป่า หรือฤาษีชีไพร ที่ปฏิบัติสมณธรรมอยู่ในป่า ซึ่งนักบวชนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ก็จะเลือกภูเขา หรือโขดเขาต่างๆ เป็นที่ตั้งอารามถิ่นพำนัก เพื่อให้ห่างไกลจากผู้คนมารบกวนความสงบ โดยที่เมืองคาลาบาคา ในย่านเมเทโอรา ก็มีภูเขา โขดเขา เหมาะแก่การตั้งอารามอยู่หลายแห่ง ส่งผลให้ย่านนี้เป็นแหล่งชุมนุมของอารามแบบ “มอนาสเตอรี” เลยทีเดียวก็ว่าได้ และได้กลายเป็นสถานท่องเที่ยวแบบทัวร์บุญในปัจจุบันไปในที่สุด เช่น อาราม “เกรท เมเทโอรอน” ซึ่งถือว่าเป็น “มอนาสเตอรี” ที่ใหญ่ที่สุด และอาราม “ตรีเอกานุภาพ” ที่มีอายุเก่าแก่ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 และถูกก่อสร้างบนยอดสูงสุดของโขดเขาอย่างน่าอัศจรรย์ใจแก่บรรทัวร์บุญที่ไปเที่ยวชม