บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ในฐานะองค์กรชั้นนำของโลกที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี พัฒนาบริการหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน นำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน ทั้งระบบ Transparency One ระบบ Digi Comply ระบบ EQSS ระบบ Smart Report ระบบ Inspection Online ฯลฯ เพื่อตอบสนองทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการค้าปลีก เข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0

ศุภมิตร จตุพรฆ้องชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการ เพื่อนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกของการรับบริการให้มากยิ่งขึ้น SGS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้และระบบการทำงาน เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ก็ปรับตัวเพื่อเข้าสู่โมเดลธุรกิจในยุค Thailand 4.0 เช่นเดียวกัน โดยผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับคุณภาพและรูปแบบการให้บริการที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ

โดยปัจจุบันหลายๆการให้บริการ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ SGS ได้มีการพัฒนาระบบ (Platform and System) เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ที่ได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการเช่น ระบบTransparency One,ระบบ Digi Comply,ระบบ EQSS,ระบบ Smart Report และระบบ Inspection Online เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการสำหรับลูกค้าอีกด้วย เรียกได้ว่าลูกค้าสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ SGS ได้ง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด และผลการทำงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

“สินค้าประเภท Fresh Food เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีความเสี่ยงในด้านการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องมีความสดใหม่ในทุกวัน มีกระบวนการผลิตที่ละเอียดอ่อน และการบริหารจัดการการขนส่งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คงคุณภาพขณะที่ถึงมือผู้บริโภค จึงไม่แปลกเลยที่การแข่งขันทางการตลาดของแต่ละ Retail จะใช้คุณภาพและความพึงพอใจต่อสินค้าประเภทนี้เป็นตัวตัดสิน SGS จึงได้นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ที่เน้นให้บริการ ควบคุมและตรวจสอบสินค้าประเภท Fresh Food ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิตจนถึงนำมาวางไว้ที่ shelf ใน Retail เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้ง Retail เองและยิ่งไปกว่านั้นคือผู้บริโภค”

ทั้งนี้ SGS นำเอากระบวนการตรวจสอบและคัดกรองที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสินค้าประเภท fresh food เข้ามารวมกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพแบบ real time ซึ่งทำให้โรงงานแต่ละโรงงาน หรือ retail สามารถที่จะวางแผนและรับมือกับการควบคุมคุณภาพได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ SGS สามารถพัฒนาระบบให้เป็นไปตามรูปแบบและกระบวนการที่แต่ละ retail ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแต่ละหน่วยงานของลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานของสินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภค เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน

สำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมันที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่การขายน้ำมันอีกต่อไป หากรวมการบริการอื่นๆเช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในปั๊มน้ำมัน จุดนี้เองที่ทาง SGS เล็งเห็นว่าบริการที่หลายหลายของบริษัท สามารถเข้าไปช่วยตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้กับปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มได้ SGS จึงได้ออกแบบการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจนี้โดยเฉพาะ เรียกว่า Fuel Retail Services

“Fuel Retail Services ประกอบไปด้วยการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจตั้งแต่ปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มอยู่ในช่วงของการวางแผนการก่อสร้าง เรื่อยไปจนถึงขณะดำเนินการก่อสร้าง และที่สำคัญสุดคือเมื่อปั๊มเปิดให้บริการแล้วนั้น มีคุณภาพของน้ำมัน ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ รวมถึงมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพในภาพรวม และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ”

โดยในอนาคต SGS วางแผนพัฒนาระบบต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจการให้บริการ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะดีขึ้นและถูกนำมาปรับใช้มากแค่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือการรักษาคุณภาพการทำงานของพนักงานทุกคน ในทุกการให้บริการให้ได้มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคน