พระวิเทศพรหมคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ศักดิ์ ประสานดี CEO และอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ Bodhisastra University ร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 102 คน ในโอกาสฉลองความสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเวสเกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โดยพ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เจ้าของ / บรรณาธิการบริหาร ไทยเสรี เข้ารับปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” สาขาการเปลี่ยนแปลงสังคม หัวข้อ รูปแบบของหนังสือพิมพ์ไทยเสรี สื่อท้องถิ่นในยุคสังคมออนไลน์ “The style of Thaisaeree newspapers free local media in the online society”