"มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" ขอให้กำลังใจยกย่องชื่นชม "นางหลิ่ง พรชัย" ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธาน ศพก. ในพื้นที่ อ.ปรางค์กู่ นักต่อสู้กับการทุจริตเงินทอนค่าอาหารหัวละ 50 บาท ทอน 10 บาท

โดย"นายสุทิน บัวตูม" ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ศจ.วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้ใหญ่บ้านนักต่อสู้ และที่สำคัญ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านช่อสะอาดของมูลนิธิฯ นั่นคือ เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และทำให้เป็นหมู่บ้านโปรงใส โดยนำประชาชน ชุมชน เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตา โดยเฉพาะความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่คือหัวใจหลักในการปราบปรามการทุจริต

ทางด้าน "นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล" ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวให้กำลังใจ ว่า ขอยกย่องชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ว่ากล้าหาญ ลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทุจริต สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม

ขณะที่ "นายวิสิทธิ์ อิทธิวราภรณ์กุล" ปธ.กรรมการ บริษัทเซ้าสยามไดรวิ่ง ภูเก็ต กล่าวว่า พลเมืองดี คนดี คนกล้าหาญออกมาต่อต้านการทุจริตแบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลอันตรายเช่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 คุณหลิ่ง พรชัย ซึ่งเป็นผู้หญิงผมขอให้กำลังใจและชื่นชมมากครับ และคนไทยต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีๆแบบนี้ ทุจริตคอรัปชั่นจะได้หมดไปจากประเทศไทยเสียที