การก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งคณบดีคนที่ 11 และเป็นคณบดีหญิงคนแรกของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์สังคมไทยผ่านกฎหมาย อันเป็นความใฝ่ฝันของเธอมาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย เพียงแค่ 6 เดือนของการดำรงตำแหน่ง คณบดีหญิงคนนี้ ลุยงานหนักด้วยการจัดสัมมนาตอบสนองประเด็นสังคมมาแล้วร่วม 10 ครั้ง

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ กล่าวว่า “ส่วนตัวเชื่อว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคม และเป็นคนสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตั้งแต่เด็กๆ อยากทำงานอะไรก็ได้ที่จะช่วยพัฒนาสังคม ที่ตัดสินใจมาเป็นอาจารย์แทนที่จะไปเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม เพราะมองว่า นักวิชาการที่เข้าใจปัญหาสังคมจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ สามารถมองภาพกว้าง เชิงนโยบายได้ มองว่า กฎหมายมีความหลากหลาย ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงการใดวงการหนึ่ง เราจะต้องมุ่งไปสู่วงการนั้นวงการเดียว

“ยิ่งตอนนี้มาอยู่ในตำแหน่งคณบดีก็ยิ่งเห็นชัดขึ้น ตัวเองอาจไม่ได้รู้ทุกอย่าง ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง แต่เรามีหน้าที่บริหาร และตอนนี้เรารู้แล้วว่า คณาจารย์ของเรามีจำนวนไม่มาก แต่มากด้วยความรู้ ความสามารถและความหลากหลาย ซึ่งเมื่อรวมกับเครือข่ายต่างๆ ที่เรามีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ เราจึงสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมไทยได้ในทุกมิติ เพราะเกือบๆ ทุกเรื่องของสังคมต้องมีเรื่องกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือสุดท้ายต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ”

คณบดีปารีณา เน้นว่า “หน้าที่หลักของเรา คือ ต้องตอบสนองสังคมให้มากที่สุด อย่างแรก เราต้องผลิตนักกฎหมายที่ดีที่ตรงต่อความต้องการของสังคมขณะนี้ และต้องมองไปข้างหน้าด้วยว่า ต่อไปสังคมจะต้องการนักกฎหมายอย่างไร อย่างที่สอง ประเด็นปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตที่บางคนอาจจะมองไม่เห็น เราต้องเห็นและต้องมีส่วนที่จะเป็นเวทีระดมความคิดและหาแนวทางแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

“อย่างเช่นขณะนี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญ มีได้หลากหลายรูปแบบและเกิดขึ้นได้ในทุกวงการซึ่งหลายๆ ประเทศ และภาคเอกชนของไทยเองก็ตระหนักว่า ธุรกิจภาคเอกชนเป็นส่วนสำคัญของการทุจริตและเป็นจุดสำคัญที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากการทุจริต เช่น ที่ผ่านมาปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดวิกฤต เศรษฐกิจโลกก็คือ ผลพวงจากการทุจริตในภาคเอกชนและที่ภาคเอกชนร่วมกับรัฐนั่นเอง จึงได้เร่งเปิดเวที เพื่อกระตุกต่อมความคิดของคนในสังคมและให้ภาคเอกชนมีบทบาทเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมในการปกป้อง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระบบเศรษฐกิจของเรา

ล่าสุดคณบดีปารีณากำลังเร่งเปิดเวทีสัมมนาเชิงลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยพลังของภาคเอกชน โดยดึงเหล่ากูรูทั้งไทยและเทศเข้าร่วมให้ความรู้และแนวปฏิบัติเชิงลึก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่นั่งได้ที่ training@law.chula.ac.th

“การจัดสัมมนาเชิงลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ครั้งนี้จะเป็นเวทีเชื่อมต่อ เพื่อนำองค์ความรู้ ประสบการณ์จากนักวิชาการของคณะเอง อาจารย์จากฮาร์วาร์ด รวมทั้งผู้รู้-ผู้ปฏิบัติจริงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มาถ่ายทอดให้องค์กรธุรกิจสามารถนำไปใช้จริง มุ่งตรงให้รู้และนำไปวางแนวปฏิบัติภายในของตัวเอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ผศ. ดร.ปารีณา กล่าวปิดท้าย