ฮิโรชิ ทะเทอิวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณเจษฎา เจียมพานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ‘จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 90 ต้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวให้เกิดเป็นรูปธรรมของ บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ณ บริเวณ GS PARK อันจะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันของพนักงาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน