วันที่ 23 มิ.ย.65 นายรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และความคืบหน้างานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-3ซ้าย โดยมีนายวัชรินทร์ ชาติมนตรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นผู้สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ปัจจุบันผลงาน 60% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพื้นที่การเกษตร ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลนรสิงห์ ตำบลป่าโมก และตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง