วันที่ 23 มิ.ย.65  ทวิตเตอร์ TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ทวิตข้อความระบุว่า...

เวลา 16.13 น. ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว #ตะวัน เป็นเวลา 45 วันนับแต่วันครบกำหนด (25 มิ.ย.65) โดยกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเช่นเดิมทุกประการ . คำสั่งลงนามโดย พริษฐ์ ปิยะนราธร

ด้าน ทานตะวัน  นักเคลื่อนไหวอิสระกลุ่มทะลุวัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Tawan Tantawan ระบุว่า...

วันนี้ตะวันและคุณทิม พิธาในฐานะนายประกันและผู้กำกับดูแล มาต่อสัญญาขอปล่อยตัวชั่วคราว ที่จะครบกำหนดในวันที่ 25 มิ.ย. 2565 ในคดี #ม112 จากการถูกกล่าวหาว่าไลฟ์สดก่อนมี #ขบวนเสด็จ

ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เป็นเวลา 45 วันนับแต่วันครบกำหนด (25 มิ.ย.65) โดยกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเช่นเดิมทุกประการ ซึ่งเงื่อนไขคือ

- ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานตลอดระยะเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เว้นแต่กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอนุญาตจากศาล หากเป็นกรณีเจ็บป่วยให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์ต่อศาลภายใน 3 วัน

- ให้จำเลยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องติดตามตัวกำไล EM

- ห้ามจำเลยกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

- และห้ามจำเลยกระทำการใดๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

- ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ขอบคุณคุณทิมและทนายทุกคนมากๆนะคะรวมถึงทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : ทวิตเตอร์ TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ เฟซบุ๊ก Tawan Tantawan