“อายุเป็นเพียงตัวเลข” จะไม่เป็นเพียงคำพูดเพียงเพื่อปลอบประโลมจิตใจอีกต่อไป เมื่อมีงานวิจัยอยู่มากมาย พิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 75-80 ปีในปัจจุบันนั้น มีศักยภาพทั้งทางร่างกายและการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น           

“สยามรัฐ” เองก็เช่นกัน ในวันนี้ที่มีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์ ในวันสถาปนา 25 มิถุนายน 2565 การยืนหยัดมาถึง 72 ปี เป็นข้อพิสูจน์ถึงการยอมรับของผู้คนในสังคม

สื่อในเครือสยามรัฐวันนี้ ยังคงพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอข่าวสาร  บทวิเคราะห์ บทความ ทัศนะต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ด้วยความน่าเชื่อถือ โปร่งใสและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีทั้งเนื้อหาที่นำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สยามรัฐ รายวัน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในยุคของโซเชียลมีเดียเบ่งบาน สังคมเรียกร้องให้สื่อมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ เรื่องนี้ พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้มาก่อนกาล ซึ่งเป็นก่อผู้ก่อตั้งสยามรัฐ  ได้เคยเขียนแสดงทัศนะเอาไว้ก่อนหน้านี้ใน “สยามรัฐหน้า 5”  ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2516   ล่วงหน้ามาก่อน 49 ปี ดังจะได้หยิบยกมาเผยแพร่อีกครั้งดังนี้

    .............................      

“ได้ยินนักปราชญ์แต่ก่อนท่านพูดกันว่า  เสรีภาพคือชีวิตที่ปราศจากข้อห้ามใด ๆ ทั้งสิ้น หมายความว่าบุคคลจะกระทำสิ่งใดก็ได้ไม่มีใครห้าม

แต่หันกลับมาดูความหมายของคำว่าเสรีภาพในศาสนาพุทธ   ท่านกลับสอนไว้ว่า  เสรีภาพคือการหมดสิ้นอวิชชา  และอาสวกิเลสทั้งปวง

พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นเสรีโดยแท้

เมื่อคิดดูดังนี้แล้ว ก็ออกจะเห็นจริง เพราะมนุษย์ปุถุชนเรานั้นย่อมมีกิเลสตัณหาต่าง ๆ กัน  ถ้าหากว่าสามารถกระทำการใด ๆ ได้โดยปราศจากข้อห้าม กิเลสตัณหานั้นเองก็จะเป็นเครื่องบังคับการกระทำ  และการกระทำที่ไม่มีใครห้ามนั้น  จะถือว่าเป็นการกระทำที่ดีไม่ได้

ถ้าหากว่าเสรีภาพหมายถึงการกระทำตามกิเลสตัณหาโดยไม่มีใครห้ามแล้ว เสรีภาพเช่นนั้นก็คงจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและความเสียหายแก่ชีวิตของตนและชีวิตของคนอื่นอยู่เสมอ”

เสรีภาพตามกิเลสตัณหา เป็นเรื่องน่ากลัว อาจทำร้ายสังคมอย่างรุนแรงได้

 การใช้เสรีภาพของหนังสือพิมพ์จึงต้องมี “ธรรมะ” กำกับเซ็นเซอร์ คนที่มีธรรมะ แล้วมีโอกาสได้ใช้เสรีภาพเป็นเรื่องดี แต่ถ้าคนชั่วมีโอกาสใช้เสรีภาพทำชั่วสังคมจะเดือดร้อน

และสำหรับเรื่อง ธุรกิจหนังสือพิมพ์นั้น ลองคิดกันให้ลึก ๆ ว่า เสรีภาพที่หนังสือพิมพ์ได้นั้น เป็นเสรีภาพของเจ้าของหนังสือพิมพ์ หรือเสรีภาพของพนักงานลูกจ้างในบริษัทนั้น          

การใช้เสรีภาพของหนังสือพิมพ์นั้น  “คึกฤทธิ์ ปราโมช” เรียกร้องให้

1. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. มีประสบการณ์มาก

3. มีมโนธรรมอันสูง”

พวกเราชาว “สยามรัฐ” จะยึดมั่นในกฎเหล็ก 3 ข้อ  เรื่องการใช้เสรีภาพตามแนวทางของพล.ต.ม.รว.คึกฤทธิ์ ต่อไป