สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...*...

ฤกษ์งามยามดีศุกร์ที่ 24 มิถุนายนนี้ สยามรัฐ เปิดบ้านรอรับเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมแสดงไมตรีจิตร ในวาระก้าวสู่ปีที่ 73 ...*...

แม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด แต่สยามรัฐยังคงมั่นคงในปณิธานดังที่ประกาศไว้ในหน้าหนังสือสยามรัฐฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ความว่า “วันนี้เป็นวันที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกหนังสือพิมพ์เมืองไทยอีกฉบับหนึ่ง ถ้าจะพูดกันสำหรับในวันนี้หรือระยะอนาคตอันใกล้ ก็นับว่าเราเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอาวุโสน้อยที่สุดในกระบวนหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย อันหนังสือพิมพ์นั้นย่อมมีชีวิตและจิตใจของตนเองเช่นเดียวกับบุคคล ย่อมบังเกิดมาด้วยกรรม และเมื่อบังเกิดมาแล้ว ย่อมประกอบกรรมต่อไป และย่อมต้องรับผลกรรมนั้นๆจะหลีกเลี่ยงหาได้ไม่ และก็เป็นธรรมดาอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งหนังสือพิมพ์ที่เริ่มจะก้าวเดินออกไปในโลก ย่อมปรารถนาที่จะเห็นแต่สิ่งที่ดีและตั้งปณิธานที่จะทำความดี ส่วนที่จะบรรลุผลสมดังปรารถนา และจะปฏิบัติได้ตามปณิธานนั้นหรือไม่ ย่อมสุดแล้วแต่เหตุการณ์แวดล้อมและการกระทำของหนังสือพิมพ์นั้นเอง เราได้ถือกำเนิดมาในวันนี้พร้อมด้วยความหวังว่าเราจะสามารถเดินต่อไปอีกไกล เราเริ่มชีวิตของเราด้วยความรู้สึกสังวรในฐานะและหน้าที่ที่เรามีต่อสังคม และในขณะเดียวกันเราก็รู้จักประมาณตนเอง ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้มากหรือน้อยประการใด หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มิได้ตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองของบุคคลใดหรือหมู่คณะใด เราไม่มีเจตนาล่วงหน้า ที่จะสนับสนุนหรือตำหนิติเตียนบุคคลใดหรือหมู่คณะใดโดยเฉพาะ เราเรียกชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า "สยามรัฐ" ทั้งนี้ก็เพราะเราถือว่า ผลประโยชน์แห่งผืนแผ่นดินที่เรียกว่าสยามรัฐนี้ เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้เหนือประโยชน์อื่นใด และความผาสุกของคนทั้งปวงที่เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ เป็นยอดแห่งความปรารถนาของเรา เรา ได้ถือเอาดวงตราของแผ่นดินไทยค้ำจุนไว้ด้วยสัตย์ที่ไทยเราถือว่าเป็นมงคลมาทอดไว้เหนือชื่อของเรา ส่วนสุภาษิตที่เราจะยึดถือต่อไปนั้น คือพุทธภาษิตเป็นคาถาโดยอรรถว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเหปคฺคหารหํ” แปลว่า “พึงชมคนที่ควรชม และข่มคนที่ควรข่ม” เราเริ่มออกเดินทางด้วยเจตนาดังได้กล่าวมาแล้ว สาธุชนพึงเห็นว่าเป็นเจตนาอันสุจริต ขณะนี้เราถือว่าเราเป็นมิตรกับคนทุกคนที่มีสิทธิเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยนี้เท่าๆ กับเรา เราเคารพกฎหมายบ้านเมืองและองค์การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะประกอบด้วยบุคคลคณะใดหรือพรรคใด ในเมื่อรัฐบาลนั้นปฏิบัติการไปในทางที่เราเชื่อถือได้ว่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ แต่ถ้ามีความคิดเห็นอื่นใดซึ่งไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของรัฐบาลซึ่งเราเห็นว่าหากปฏิบัติไปตามความเจริญของแผ่นดินและประชาชนมากกว่า เราก็จะถือว่าเรามีทั้งสิทธิแลหน้าที่จะต้องสนับสนุนความคิดเห็นนั้นๆ...*...

นี่คือปณิธานของสยามรัฐที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในทุกๆ แพลตฟอร์มการนำเสนอทัศนะข้อมูลข่าวสารของสยามรัฐ...*...

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัดประกวด “ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์” ประจำปี 2565 เชิญชวนน้องๆ ที่ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต และมีใจรักในการแสดง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ร้อง เต้น ระบำ รำ ฟ้อน ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน” เข้าประกวดในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาว 3-5 นาที สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th  โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานการแสดงคลิปวิดีโอ ความยาว 3-5 นาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมบทร้องที่แสดงในคลิป มาที่ E-mail: [email protected] ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. ...*... 

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา  08.30 น.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ห้องพระอินทร์ 1-2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  และนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จฯไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 108 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องสมุด ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

วันไข้เลือดออก...อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมก้าวไกล ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก พร้อมมอบชุดอุปกรณ์กำจัดยุงให้พื้นที่ 13 เขตสุขภาพ โดยมี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประกาศเดินหน้าต้านภัยไข้เลือดออก ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เปิดหลักสูตร...ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดหลักสูตรคณะผู้บริหาร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 พร้อมบรรยายหัวข้อ Thailand  Digital Society after COVID-19 pandemic ให้แก่คณะผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร ต้อนรับ ที่โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

ชวนประกวด...ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ปธ.กก.มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดย นพปฎล เดชอุดม จัดงานแถลงข่าวการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ เยาวชนไทย ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันก่อน

สุดยอด...สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดร้าน OTOP Premium จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย สู่สายตานักท่องเที่ยวในระดับสากล โดยมี เอมอร ศรีวัฒนประภา กิตติพงศ์ กิตติขจร สุกัญญา ประจวบเหมาะ วิฑูรย์ นวลนุกูล สุรศักดิ์ อักษรกุล สุทัศน์ สุวรรณผ่องใส และ อัษฎางค์ ขำคมกุล ร่วมงาน บริเวณประตูทางเข้า 3 ด้านหน้า และประตูทางเข้า 9 จุดเช็คอิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขยายสาขา...สนอง ดลประสิทธิ์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และ สุจิตา เพ็งอุ่น รอง กก.ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมเปิด ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด และยังเปิด จริงใจ Farmers Market ตลาดจำหน่ายสินค้าของดีของเด่นผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการชาวร้อยเอ็ด โดยมี สมนึก ยอดดำเนิน พงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ เรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต วิเชษฐ โสต้อง และ ศิริรัตน์ พละไกร ร่วมงาน ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด

ร่วมสนับสนุน...พัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการ กก.ผจก.ช่อง 7HD  ร่วมงานแถลงข่าว The Blue Carpet Show for UNICEF ประจำปี 2022 และรับรางวัล Star for Children จาก คยองซอน คิม ผอ.องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ โดยช่อง 7HD ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ และระดมทุนช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญ เมื่อวันก่อน

สร้างโลกสีเขียว ...พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ร่วมกับ วิศรุต พูลวรลักษณ์ เปิดตัวโครงการสร้างโลกสีเขียว เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล แบบอัพไซคลิ่ง โดยมี โดยมี พีระ อุดมกิจสกุล รัตนศิริ ติลกสกุลชัย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล นพ.สาธิต ทิมขำ และ ดร.ทวี อนันตรัตนา ร่วมงาน ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์

รับตราสัญลักษณ์...ไปรยาภรณ์ แข็งแรง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ เอ็ม บี เค รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า ในโอกาสที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในศูนย์การค้าฯ โดยมี จาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าฯ กฟน. ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 ที่อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่

ยกขบวนอาหารอร่อย...อมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ ผอ.ฝ่ายกิจกรรมการตลาด เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และ จีรนันท์ ห้องแซง ผู้บริหาร เอ็ม.อาร์.ไอ.ออร์แกไนเซอร์ ร่วมพิธีเปิดงาน Colorful Market พบกับร้านค้าเด่น มากกว่า 50 ร้าน และร้านเด่นแบรนด์ดารา พริกทอดกรอบคั่วงา น้ำพริกรสเด็ด โดยมี อรัญญา ประทุมทอง คริสติน่า ป๊อป และ วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ ร่วมงาน ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า แพลทินัม เมื่อวันก่อน