นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า กทม. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ กรมการศาสนา ก.วัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการปกครอง ก.มหาดไทย ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน จัดงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 61 ระหว่าง 25-29 พ.ค.นี้ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

กิจกรรมสำคัญ 25 พ.ค. เวลา 07.45 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง สู่ลานคนเมือง เวลา 10.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน