รายการชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน พบกับ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางและบ้านบางม่วง ออกอากาศทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 เวลา 14.20 น.