“ทาคูนิ กรุ๊ป” กวาดกำไร Q1/61 โตกระฉูด 183.81% ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแก๊ส และน้ำมันหนุน รับงานเพิ่มอีก 823.29 ลบ. กอด Backlog แน่นกว่า 2,500 ลบ.

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 2.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 183.81% ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 582.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 61.41% โดยการเพิ่มขึ้นของทั้งกำไรสุทธิ และรายได้ของบริษัทฯ เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน 220.84 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 141.23% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างน้ำมัน และแก๊สของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ล่าสุดกลุ่มบริษัทเข้ารับงานใหม่อีกจำนวนกว่า 1,125 ล้านบาท ประกอบไปด้วยงานประกอบและติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันสถานีท่อส่ง–เพิ่มเติม ที่เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน มูลค่าโครงการ 5.16 ล้านบาท งานประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยองมูลค่าโครงการ 296.70 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 21 เดือน และงานรับเหมาติดตั้งโครงสร้าง งานเครื่องกล งานระบบท่อ และงานสีในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยอง มูลค่าโครงการ 823.29 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน