บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ลงนามความร่วมมือการให้บริการกับลูกค้า โดยเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์ วิทิต อรรถเวชกุล (ที่สามจากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมลงนามพร้อมสักขีพยานทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการบริการด้านการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ณ โรงพยาบาลปิยะเวท เมื่อเร็วๆ นี้