เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นางเรณู ซื่อสัตย์ นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาให้การต้อนรับนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเปรมประชาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทักทายนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกล่าวให้ความมั่นใจในนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร กับผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนเปรมประชา